O nás a našich cílech

Dáváme příležitost bez rozdílu všem co chtějí pracovat

Sociální podnik znevýhodněných pracovníků je podnik, kde dáváme příležitost. Příležitosti pro práci, normální život a zapomenutí na svou nevýhodu. Naši zaměstnanci se nám odvděčí 100% jejich práce.

Na trhu práce jsou lidé, kteří se v mnoha případech ne vlastní vinou ocitnou v nevýhodě. Ať už zdravotně nebo sociálně. Dáváme těmto lidem příležitost znovu se zapojit do plnohodnotného života. Nabízíme služby veřejným i soukromým firmám, jako jsou demolice, zednické práce, vyklízení koryt řek, kácení a odklízení dřeva atd. Nevýhody proměňujeme ve výhody a zároveň splňujeme všechna kritéria výběrového řízení jako sociální podnik.

Sociální podnik znevýhodněných pracovníků

Naše zásady

  • Kvalita

Práci si děláme sami a díky vysokým standardům ji často děláme lépe než běžné firmy.

  • Odbornost

Zůstáváme na špici, protože velká část prostředků se vrací zpět do firmy. Pro vysoce kvalitní vybavení a vzdělání.

  • Spolehlivost

Dodržujeme vše, co slíbíme. Včas a dohodnutá kvalita. Tak můžeme uspět v konkurenčním prostředí.

Naším cílem je nabídnout šanci lidem

Jsme mladá společnost, která vznikla sloučením dvou podnikatelských subjektů. Mne a mého romského spolupracovníka.

Naším cílem je do naší firmy dát víc než jen sociální kvóty, jde nám o lidi, kteří si dlouhodobě zvykli nedělat a na našich firmách na ně nechtěně doplácíme sociální a zdravotní dávky.  Jde nám o zaměstnávání lidí zdravotně postižených a lidí ze sociálně zanedbaných menšin. Mnoho z nich si své problémy způsobilo prací na černo a vyřazením z úřadu práce a kteří chodí po okolí a kradou, protože neví co dál. Z naší strany jde o to těmto lidem pomoci, ať jsou jakékoliv národnosti a neumí si sami v této nouzi úplně pomoct. Chceme se snažit sociální a pracovní politiku tohoto státu podpořit jejím zaměstnáváním a výběrem lidí, kterým se dá ještě pomoci.

Elektromobilita

Chtěli bychom docílit kompletní elektrifikace naší firmy a zajistit lidem dojíždění do práce, stejně jako zajistit nákup pracovních vozů a strojů v co největší míře environmentálního režimu. Bohužel v dnešní době je pouze minimum těchto pracovních strojů a vozidel, které by bylo možno použít při našem podnikání. Výzvou pro nás je státu ušetřit peníze na sociálních dávkách. Chceme tyto lidi podpořit k dalšímu zdokonalování a školení.

U našich tiskovin se snažíme o minimální ekologickou stopu a tiskneme na maximálně recyklovaný papír, díky němuž snížíme 72% energie a 83% vody a emise snížíme o 53%. Záleží nám na přírodě a našem okolí a ani jedno z toho nám není lhostejné. Snažíme se snižovat emise za naší prací tím, že místo elektrocentrál používáme obnovitelné zdroje, jako elektrické baterie a elektrická úložiště, které nám bezplatně propůjčuje partnerská firma. Naftu a benzín používáme pouze v nejnutnějších případech. Chceme zelenou Evropu.

Není nám lhostejný osud nezaměstnaných, kteří se dostali za hranici vymezené společnosti a kteří skončili na hranici chudoby. Věříme, že tito lidé jsou pracovití a je třeba je motivovat k návratu do normální společnosti. Naším cílem je tyto lidi dostat z vyloučených lokalit, kde bydlí, blíže k dostupné práci a zařadit je mezi pracující. Chceme, aby tito lidé místo pobírání sociálních dávek začali uvažovat po své budoucnosti a budeme hledat lidi s těmito problémy, kteří mají chuť k práci. Chceme jim čestně pomáhat.

 Našimi partnery v této nelehké situaci jsou ÚP Karlovy Vary, ÚP Ostrov a také krajský úřad Karlovy Vary. Pracujeme prozatím pro města Ostrov, Nejdek, Karlovy Vary a dále pro VODAKVA Karlovy Vary a ŘSD ČR.

Budeme rádi za každé nové zaměstnance a objednatele prací.

rsd logo
vodakva logo
logo kral
logo kral
logo kral